Language switcher

Sa oled siin

Uudised

29.05.2020

Euroopa Lennuohutusamet on väljastanud lennureisi ohutuse tagamiseks kirjeldavad plakatid

Euroopa Liidu Lennundusohutusagentuur (EASA) ja Euroopa Haiguste Kaitse ja Tõrje Keskus (ECDC) on kavandanud plakatid, mis juhendavad reisijaid ohutuks lennureisiks. Plakatid aitavad illustratiivselt kokku võtta eelmisel nädalal välja antud EASA ja ECDC kõige tähtsamad osad suunistest...
29.05.2020

Erandite kohaldamise tähtaja pikendamine

Arvestades COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse ülemaailmse leviku tõkestamiseks rakendatud meetmete jätkuvat mõju lennundussektorile ja Euroopa Lennundusohutusameti avaldatud soovitusi: Pikendatakse Lennuameti peadirektori 20.03.2020 otsusega nr 1.1-11/20/50 antud erandi...
27.05.2020

Parandatud trükk aeronavigatsioonil kaardist (2153 A) Lennuametis nüüd müügil

Parandatud trükk visuaallennukaardist (VFR) 2153A kehtivusega alates 23. aprillist 2020 on müügil Lennuametis. Kaarte saab osta sularahas Lennuameti kontoris, Lõõtsa 5 hinnaga 13 eurot. Ostuks palume aeg eelnevalt kokku leppida, kirjutades Lennuameti üldmeiliaadressil ...
26.05.2020

Tsoon 9 infotund 12. juunil MKMi majas - kohad täis

Järgmine eestikeelne tsoon 9 infotund toimub 12. juunil kell 14:30 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majas, Suur-Ameerika 1, saalis SA 1 Kask/Kõiv, T1. Palume eelnevalt registreerida aadressil olga.tkach@ecaa.ee. Kaasa palume võtta ID-kaardi! ! Anname teada, et antud...
21.05.2020

EASA COVID-19 lennunduse terviseohutuse protokoll

Euroopa Lennundusohutusagentuur (EASA) ja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) on välja töötanud juhised, kuidas lennujaamade käitajad, lennukikäitajad ja riiklikud lennundusasutused saavad tagada reisijate ja neid teenindava personali ja meeskonna tervise, ohutuse ja...
20.05.2020

Avaliku sektori CAF 2020 ühine hindamismudel

Lennuamet osales 2019. aastal Rahandusministeeriumi eestvedamisel CAF projektis, mille oluline osa oli asutusesisene parendusvõimaluste kaardistamine ning kõrvaltvaatav professionaalne eksperthinnang kogu organisatsioonile. CAF ehk tervikliku kvaliteedijuhtimise tööriist...
15.05.2020

Lennuameti klienditeenindus alates 18. maist 2020

Alates 18.05.2020 teenindame kliente taas regulaarsematel aegadel meie kontoris, Lõõtsa 5. Palume siiski kõik kohtumised (kuupäev ja kellaaeg) eelnevalt vastava inspektoriga kokku leppida:   Piloodid, salongipersonal ning teooriaeksamid: Anne-Ly Käi (6103574, anne-ly.kai@ecaa.ee)....
13.05.2020

Otsus nõuete mitte kohaldamise kohta

Lennuamet on välja andnud kaks otsust, mis puudutavad COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse ülemaailmse leviku tõkestamiseks rakendatud meetmeid ja Euroopa Lennundusohutusameti soovitusi: 1) 30.04.2020 nr 1.1-11/20/75, mis puudutab õhupallilendude ja õhupalli...
13.05.2020

Lennuamet on väljastanud üldkorraldusliku ettekirjutuse AS-i Tallinna Lennujaam regionaalsetes lennujaamades töötavate lennuinformaatorite kohta

  Lennuamet on väljastanud üldkorralduslikku ettekirjutuse 04.05.2020 nr 1.1-18/20/1850 Lennuameti veebilehel, mis puudutab AS-i Tallinna Lennujaam regionaalsetes lennujaamades töötavaid lennuinformaatoreid.
05.05.2020

Piiranguala mehitamata õhusõidukite käitamiseks 8.-11. mail Filtri tee ja Kaitseväe kalmistu kohal

Seoses 9. maiga on kehtestatud 08.05.2020 kell 00:00 kuni 11.05.2020 kell 23:59 Filtri tee ja Kaitseväe kalmistu kohale piiranguala mehitamata õhusõidukite käitamiseks.   Lend ajutises piirangualas EER917 (ring raadiusega 650m, keskpunkti koordinaadid 592521N 0244615E, kõrgus kuni 500...

Lehed