Language switcher

Sa oled siin

Pardavarude kokkuleppelised tarnijad

Ettevõte, kes tagab pardavarude suhtes julgestusmeetmete kohaldamise ning toimetab pardavarud vahetult õhusõiduki pardale, peab olema määratud pardavarude kokkuleppelise tarnijana. Viimast ei pea kohaldama lennuettevõtja suhtes, kes kohaldab kõnealuseid julgestusmeetmeid ise ja tarnib varusid üksnes enda õhusõidukite pardale.

Pardavarude kokkuleppeliste esindaja tunnustamise teenusstandardiga on võimalik tutvuda siin. Alltoodud tabelis on toodud hetkel kehtivat Lennuameti poolset pardavarude kokkuleppelise tarnija staatust omavad ettevõtted.

Andmed kehtivatest pardavarude kokkuleppeliste tarnijate staatuste kohta leiab Ühenduse tarhneahela põhise julgestuse andmebaasi moodulist

Õigusaktid

  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 300/2008, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002;
  • Komisjoni määrus (EÜ) nr 272/2009, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 300/2008 lisas sätestatud tsiviillennundusjulgestuse ühiseid põhistandardeid;
  • Komisjoni määruse (EL) nr 2015/1998, millega nähakse ette üksikasjalikud meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks (edaspidi määrus 2015/1998), lisa peatükk 9;
  • Lennundusseaduse § 4612