Language switcher

EASA NCC

Lühendiga NCC tähistatakse keeruka mootorõhusõiduki käitamist mitteärilisel eesmärgil (NCC - Non-Commercial operations with Complex motor-powered aircraft).


Sellisele lennutegevust teostavale õhusõiduki käitajale kohaldatakse komisjoni määruse (EL) nr 965/2012 III lisa (ORO-osa) ja VI (NCC-osa) sätteid.

Käitaja juhtimissüsteem, lennutegevuse käsiraamat ja personal peavad vastama ORO-osa nõuetele ning lennutegevus peab vastama NCC-osa nõuetele. Juhul kui käitaja taotleb mõnda eriluba (nt RVSM, DG, MNPS, PBN jne), peab ta vastama ka SPA-osa nõuetele.

Enne lennutegevuse alustamist tuleb õhusõiduki käitajal esitada deklaratsioon selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus on tema peamine tegevuskoht või asukoht.

 

Keeruka mootorõhusõiduki definitsioon


Keerukas mootorõhusõiduk on:

 1. lennuk:
  • maksimaalse sertifitseeritud stardimassiga üle 5 700 kg, või
  • suurima sertifitseeritud reisijakohtade arvuga rohkem kui 19, või
  • mis on sertifitseeritud lendamiseks vähemalt kahest piloodist koosneva mees­konnaga, või
  • millel on üks või mitu turboreaktiivmootorit või rohkem kui üks turbopropeller­mootor, või
 2. kopter:
  • maksimaalse sertifitseeritud stardimassiga üle 3 175 kg, või
  • suurima sertifitseeritud reisijakohtade arvuga rohkem kui üheksa, või
  • mis on sertifitseeritud lendamiseks vähemalt kahest piloodist koosneva mees­konnaga, või
 3. kopterlennuk (tilt rotor aircraft).

Mitteärilise lennutegevuse definitsioon


Mitteärilist lennutegevust defineeritakse ärilise lennutegevuse kaudu ehk siis mitteäriline lennutegevus on see, mis ei ole äriline lennutegevus. 

Äriline lennutegevus on tasu või muu hüvitise eest õhusõidukiga teostatav mistahes lennutegevus:

 • mis on avalikkusele kättesaadav, või
 • mida, juhul kui see ei ole avalikkusele kättesaadav, teostatakse ettevõtja ja kliendi vahelise lepingu alusel, kusjuures klient ei oma kontrolli ettevõtja üle.

Lennutegevuse käsiraamat


EASA kodulehel on avaldatud lennutegevuse käsiraamatu mall, mida käitajad saavad kasutada ja kohandada vastavalt oma lennutegevuse eripärale.