Language switcher

Tervisetõendid

Lennundusmeditsiiniline tervisekontroll on taotleja terviseseisundit käsitlev otsus, mis põhineb taotleja terviseandmete hindamisel ja lennundusmeditsiinilisel läbivaatusel ning meditsiinilistel uuringutel.

! Lennundusmeditsiinikeskused taasalustavad plaanilisi tervisekontrolle alates 04.05.2020. 

Tervisetõendite kehtivuse pikendamise ja muude lennundusmeditsiinil alaste küsimuste puhul palume pöörduda lennundusmeditsiini vaneminspektori poole e-posti aadressil kersti.lea@ecaa.ee.

TERVISETÕENDI NÕUDED:

 • kergõhusõidukipiloodi loa (LAPL) taotlejal ja omanikul peab olema vähemalt LAPL-klassi tervisetõend;
 • erapiloodiloa (PPL), purilennukipiloodi (SPL) või õhupallipiloodi loa (BPL) taotlejail ja omanikel peab olema vähemalt klass 2 tervisetõend;
 • ametipiloodi loa (CPL), teise piloodi loa (MPL) või liinipiloodi loa (ATPL) taotlejail ja omanikel peab olema vähemalt klass 1 tervisetõend;
 • lennujuhi või lennuinformaatori  loa taotlejal ja omanikul peab olema  klass 3 tervisetõend;
 • salongipersonalil peab olema salongipersonali tervisetõend;.
 • piloodiõpilane, lennujuhiõpilane, salongipersonaliõpilane peab omama vastava loa saamiseks vajalikku tervisetõendit.

Piloodiloa, lennujuhi- ja informaatori loa ning salongipersonali loa omanikul ei tohi korraga olla rohkem kui üks välja antud tervisetõend.

Klass 1 tervisetõend sisaldab klassi 2 ja LAPL-klassi tervisetõenditega kaasnevaid õigusi ja volitusi

Klass 2 tervisetõend sisaldab LAPL-klassi tervisetõendiga kaasnevaid õigusi ja volitusi

 

Tervisetõendi taotlemine

Tervisetõendi taotlejad esitavad lennundusmeditsiinikeskusele või lennundusarstile järgmised dokumendid:

 • isikut tõendav dokument;
 • allkirjastatud avaldus;
 • tervisetõendi pikendamisel või taastamisel eelnev tervisetõend.

Esmase tervisetõendi taotlemine

Klass 1 ja 3 tervisetõendite esmane väljaandmine  toimub lennundusmeditsiinikeskuse poolt.

Klass 2, LAPL ja salongipersonali tervisetõendite esmane väljaandmine toimub lennundusmeditsiinikeskuse või lennundusarsti poolt.

Tervisetõendi pikendamine ja taastamine

Klass 1 2, 3, LAPL ja salongipersonali tervisetõendit pikendab või taastab lennundusarst või lennundusmeditsiinikeskus.

Tervisetõendi kehtivuse pikendamiseks võib arstliku läbivaatuse ja/või kontrolli teha kuni 45 päeva enne tervisetõendi kehtivuse lõppu.

 

 

Tervisetõendi kehtivus 


Tervisetõendi kehtivus on kindlaks määratud taotleja vanusega arstliku läbivaatuse kuupäeval.

Klass 1 - äriline äriline reisilennutransport ühe piloodiga  õhusõidukil 

kuni 40. a  - 12 kuud
alates 40. a - 6 kuud

Klass 1 - muu kommertstegevus

kuni 60.a - 12 kuud
alates 60.a - 6 kuud

Klass 2

kuni 40.a - 60 kuud (kehtib kuni 42. sünnipäevani)
40.-49.a - 24 kuud (kehtib kuni 51. sünnipäevani)
alates 50.a - 12 kuud

Klass 3

kuni 40.a - 24 kuud (kehtib 41. sünnipäevani)
alates 40.a - 12 kuud

Klass LAPL

kuni 40.a - 60 kuud (kehtib kuni 42. sünnipäevani)
alates 40.a - 24 kuud

Salongipersonal

60 kuud

Terviseseisundi halvenemine

Loa omanikud ei tohi mingil juhul tegutseda oma loaga kaasnevate õiguste piires, kui nad:

 • on teadlikud oma terviseseisundi  mis tahes halvenemisest, mille tagajärjel ei pruugi nad suuta osutatud õiguste piires ohutult tegutseda;
 • manustavad või kasutavad mis tahes retsepti- või käsimüügiravimit, mis võib takistada ohutut tegutsemist asjaomase loaga kaasnevate õiguste piires;
 • saavad mis tahes meditsiinilist, kirurgilist või muud ravi, mis võib mõjutada loaga kaasnevate õiguste kasutamist.

 

Tervisetõendi omanikud peavad viivitamatult ja enne loaga kaasnevate õiguste kasutamist küsima lennundusmeditsiinilist nõu, kui:

 • neile on tehtud kirurgiline operatsioon või invasiivne protseduur;
 • nad on hakanud regulaarselt kasutama mis tahes ravimit;
 • neil on olnud mis tahes oluline vigastus, millega kaasneb suutmatus loa kaasnevaid õigusi kasutada;
 • neil on olnud mistahes märkimisväärne haigus, millega kaasneb suutmatus loaga kaasnevaid õigusi kasutada;
 • nad on rasedad;
 • nad on võetud haiglasse või kliinikusse statsionaarsele ravile;
 • nad vajavad esmakordselt korrigeerivaid läätsi.

 

Tervisetõendite omanikud peavad terviseseisundi muutumisel nõu saamiseks pöörduma lennundusmeditsiinikeskuse või lennundusarsti poole.

Lennundusmeditsiinikeskus või lennundusarst kontrollib tervisetõendi  omaniku terviseseisundit ja otsustab, kas võib  jätkata tegutsemist oma õiguste piires.