Language switcher

Salongipersonal

Salongipersonali liikmena töötamiseks on vajalik salongitöötaja tunnistus.

Salongitöötaja tunnistuse taotlemise eelduseks on läbida rahvusvaheliselt tunnustatud salongitöötaja algkoolituskursus, mille käigus peab tulevane salongitöötaja end kurssi viima lennunduskeskkonnaga ning omandama piisavad üldteadmised ja põhioskused reisijate ja lennu ohutusega seotud ülesannete ja kohustuste täitmiseks tava-, ebaharilikes ja hädaolukordades. Kursuse lõpus tuleb sooritada ettenähtud teadmiste ja oskuste taseme saavutamise tõendamiseks eksam.

 

Mida tuleb arvestada? 

 

Kehtiva salongitöötaja tunnistuse omanikud võivad töötada üksnes õhusõidukitel, mille osas nad on kvalifitseeritud. Kvalifikatsiooni omandamiseks peab tunnistuse omanik läbima lennuettevõttes õhusõidukitüübi erikoolituse, käitaja ümberõppe ja tutvumisõppe. Uuel õhusõidukitüübil töötamiseks tuleb läbida erinevusõpe ning kvalifikatsiooni hoidmiseks jätkuõpe.

Salongitöötajaks saab õppida koolitusorganisatsioonides või lennuettevõtetes, millised omavad vastavat koolitusalast sertifikaati.