Language switcher

Pädevused ja õigused

Loaga antud õiguste kasutamine sõltub loa pädevusmärgete ja tervisetõendi kehtivusest.

Piloodiloale kantavad pädevused jagunevad:

  • õhusõiduki kategooriad
  • õhusõiduki klassipädevused
  • õhusõiduki tüübipädevused

Lisaks kantakse piloodiloale vajadusel raadioside pidamise õigus ning märge lennunduse erialakeele taseme kehtivuse kohta.