Language switcher

Lennuinformaator

 

Lennuamet annab välja lennuinformaatori lubasid ja peab nende üle arvestust. Lennuinformaatorina on lubatud tegutseda isikul, kellel on kehtiv Eestis välja antud luba.

Loaga antud õiguste kasutamine sõltub pädevus- ja oskusmärgete ning tervisetõendi kehtivusest. Lennuinformaatori loa omanikel on volitus osutada loa pädevus- ja oskusmärgete kohaseid lennuinfoteenuseid ning kasutada loal sisalduvate oskusmärgete õigusi.

 

Lennuinformaatori litsentseerimine

Lennuinformaator on lennundusspetsialist, kellel on lubatud edastada lennuliiklusalast informatsiooni isikutele, kes kasutavad seda lennuliikluses kooskõlas lennureeglite ja eeskirjadega omal vastutusel.

Lennuinformaatorite lube väljastab lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakond:

Vastuvõtuaeg: E-R 9:00-11.30 ja 13:30-15:00
  Kohtumise aeg tuleb eelnevalt järelevalveametnikuga kokku leppida. Dokumente on võimalik tuua Lennuametisse lahtiolekuaegadel (E-R 09:00-16:00).

 

Õigusaktid

 • Lennundusseadus
 • Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. augusti 2005. a määrus nr 96 „Lennuliikluse lennujuhi ja lennuinformaatori vanusele, kvalifikatsioonile ja koolitusele esitatavad nõuded ning lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides välja antud lennunduslubade tunnustamise eeskiri“

 

Lennuinformaatori loa saamiseks peab taotleja esitama Lennuametile taotluse, millele on lisatud:

 • tunnistus või tõend lennuinformaatori koolituskursuse läbimise ning teadmiste ja oskuste kontrolli kohta;
 • töökohapraktika päevik;
 • lennunduse raadioside luba;
 • kehtiv tervisetõend;
 • eesti ja inglise keele oskust tõendavad dokumendid;
 • värviline dokumendifoto suurusega 3 cm × 4 cm;
 • maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.

Uue kande tegemiseks või kande uuendamiseks peab lennuinformaator esitama Lennuametile taotluse, millele on lisatud:

 • vajadusel tunnistus või tõend üksuse- või jätkukoolituse läbimise ning teadmiste ja oskuste kontrolli kohta;
 • kehtiv tervisetõend;
 • vajadusel inglise keele oskust tõendav dokument;
 • vana lennuinformaatori luba;
 • maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.

 

Loa taotluse läbivaatamise, uuendamise ja duplikaadi taotluse läbivaatamise eest, loa iga uue kande tegemise ja loa kannete kehtivusaja pikendamise eest ning välisriigis välja antud loa tunnustamise kehtivustõendi taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduse § 167 alusel.

 

Saaja: Rahandusministeerium

SEB pank – a/a EE 89 1010 2200 3479 6011
Swedbank – a/a EE93 2200 2210 2377 8606
Luminor Bank – a/a EE 701 7000 1700 1577 198

Lennuameti viitenumber: 2900073106

Selgituseks toimingu nimetus (näiteks: lennuinformaatori loa väljaandmine)

Riigilõivu määrad:

 • lennuinformaatori loa taotluse läbivaatamise eest - 80 eurot;
 • lennuinformaatori loa uuendamise või duplikaadi eest - 50 eurot;
 • lennuinformaatori iga uue kande tegemise või iga varasema kande kehtivusaja uue tähtajani pikendamise eest tasutakse riigilõivu 15 eurot. Kui lennundusloa uuendamisel tehakse ühe menetluse käigus lennundusloale mitu kannet, siis tasutakse lõivu ühe kande eest.