Language switcher

Sa oled siin

Lennuameti väljaanded

Visuaallennukaart (VFR)

VFR lennukaart
1: 500 000 ESTONIA 2153A on kehtiv alates 23. aprillist 2020.a.

Kaarte saab osta sularahas Lennuametist hinnaga 13 eurot.

Piloodi lennuraamat
 

 • Piloodi lennuraamatusse (pilot´s logbook) pannakse üksikasjalikult kirja kõik piloodi poolt tehtud lennud. 
 • Piloodi lennuraamatuid on võimalik soetada Lennuametis kohapeal sularahas, ühe raamatu maksumus on 3,20 eurot.

   

   

  Lennundusteated

  GEN   Üldised eeskirjad
  AGA    Lennuväljad ja maapealsed seadmed
  AIR     Õhusõidukid ja lennuvahendid
  AWD   Lennukõlblikkusdirektiivid
  OPS    Lennutegevus
  PEL    Lennundusload
  TRG    Koolitus

  Üldised eeskirjad (GEN)

  GEN T 1-2 (PDF) Lennunduses kasutatavad mõõtühikud 01.10.2000

   

  Õhusõidukid ja lennuvahendid (AIR)

  AIR 1-2017 (PDF) Lennunduses kasutatavate mõõteriistade, tööriistade ning katseseadmete kalibreerimine  
  AIR T 1-2013   (PDF)    

  Hooldusprogrammi formaat lennukitele suurima stardimassiga alla 2730 kg ja ühemootorilistele kopteritele

  Lisad:
  1. Hooldusprogrammi näidis (PDF)
  2. Hooldusprogrammi lisade kehtivate llehekülgede loetelu - näidis (PDF)
  3. Hooldusporgrammi lisa 1: 
     OP 1, 50-tunni töökaart (PDF)
     OP […], Mootori ressursi pikendamise töökaart (PDF)
     Mootori proovikäivitamine  (PDF)
     TL, Õhusõidukit tootja valmistatud komponentide vahetamise kaart (PDF)
     STL, Komponentide tootja valmistatud komponentide vahetamise kaart  (PDF)
  4. Hooldusprogrammi lisa 2. Korduvate hooldusbülletäänide ja korduvate lennukõlblikkusdirektiivide loetelu (PDF)
  5. Hooldusprogrammi lisa 3. Loetelu õhusõidukit hooldavatest organisatsioonidest ja füüsilistest isikutest (PDF)
  6. Hooldusprogrammi lisa 4. Küsimustik hooldusprogrammi iga-aastaseks revideerimisteks (PDF)
  7. Hooldusprogrammi lisa 5. Keeruliste hooldustööde loetelu (PDF)
  8. Hooldusprogrammi lisa 6. Omanik-piloodile teha lubatud hooldustööde loetelu  (PDF)

   14.02.2013

   

  Lennutegevus (OPS)

  OPS T 1-2 M1 (PDF) Lennundusnäitused ja lennuvõistlused 11.06.2001
  OPS T 1-6 M1 (PDF) Vigurlendude sooritamise kord 15.07.2016
  OPS T 1-7 (PDF) lisa 1 Õhusõidukite katselendude sooritamise kord 27.09.2002
  OPS T 1-18 (PDF) Ohtlike ainete õhuvedu 10.05.2000

   

  Lennundusload (PEL)

  PEL T 1-2005 (PDF)

  Lennuki An-2 piloodi pädevus

  05.08.2005
  PEL T 2-2005 (303.13 KB, PDF) Lennuameti poolt volitatud isikud lennunduse raadioside eksamite vastuvõtmiseks 13.07.2020
  PEL T 2-2013 (PDF) Pilootide lennuaja registreerimine

  04.09.2013

  PEL T 1-2016 (638.95 KB, PDF) Lennueksamite, lennuoskuse tasemekontrollide ja atesteerimiste läbiviimine 31.10.2018
  PEL T 2-2013 (PDF) Juhend lennundusmeditsiini käsiraamatu koostamiseks 20.06.2013

   

  Koolitus (TGR)

  TRG T 1-1 (PDF)

  Nõuded registreeritud koolitusele eralennunduses
  Lisa 1 (PDF)(Koolituskursuse registreerimise taotlus)
  Lisa 2 (PDF)(Koolitaja registreerimise vorm)


  08.10.2002